GiethoornBoekingen

BOEKING ANNULERING HUURVOORWAARDEN

Huur- boeking- en annuleringsvoorwaarden
Vof De Babbelaar/Zwaantje
Ds T.O. Hylkemaweg 1, 8355 CD Giethoorn
KVK Zwolle 05039811
BTW NL800182285B01

Kan ik kostenloos annuleren / geld terug krijgen bij slechtweer?
Ook met regen - buien kan gewoon gevaren worden, dit valt niet onder de noemer slechtweer (onvaarbaar weer), de reguliere annuleringsvoorwaarden zijn dan van toepassing.

Wijzigingskosten €10,-- per boeking, per elke wijziging en minimaal 24 uur vooraf gemeld via mail info@giethoornboeking.nl

Bij annulering minder dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen.

FLUISTERBOTEN check in (NVT selfservice)
U kunt zich melden aan de kassa 10 minuten voor de gekozen starttijd. Printen is NIET nodig. 

BORGSOM huur boten / fietsen:
De borgsom bedraagt €50,-- (sloep 100,--) per stuk.  De online betaalde borg wordt dezelfde dag online retour geboekt. De verwerking is via de betaalprovider Mollie BV, bijschrijving duurt op werkdagen (ma-vrij) 1-2 dag. 

Verzekering?
Huurboten zijn WA-verzekerd.
Huur is op eigen risico. Huurder is aansprakelijk voor diefstal, verlies, gemaakte schade aan huurboot en toebehoren. Alleen schade aan derden veroorzaakt door aanvaring is meeverzekerd.


Kan ik kostenloos annuleren / geld terug krijgen bij slechtweer?
NEE.
Wijzigingskosten €10,-- per boeking, per wijziging EN minimaal 24 uur van tevoren gemeld via mail info@giethoornboeking.nl

ANNULEREN IS NIET KOSTENLOOS

Ik kom te laat voor check in, wat nu?
DE EINDTIJD VAN UW TIJDSLOT KAN NIET GEWIJZIGD WORDEN
Is er onvoldoende tijd over om een vaarronde te maken, dan vervalt de boeking zonder recht op restitutie

Overschrijden tijdslot
Bij te laat terug brengen boot cq overschrijden terugkomsttijd wordt de extra gebruikte tijd in rekening gebracht met een minimum van een extra uur huur

Annuleringen dienen schriftelijk of per mail aan ons te worden doorgegeven
Inhoud artikel 9.5.2. van de UVH:
• bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen m.u.v. administratiekosten €25,--.
• bij annulering meer dan 2 maanden voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering meer dan 1 maand voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering meer dan 14 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering minder dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen.

Verplichtingen huurder: 
Huurder verklaart de gehuurde boot in goede staat te hebben ontvangen. De huurder gebruikt het
vaartuig als een goed huisvader. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder
de boot over aan de verhuurder op de overeengekomen plaats en tijd en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, zo niet is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig
te herstellen als in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huurperiode
De huurder moet schade van welke aard dan ook, danwel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, z.s.m. melden aan verhuurder.
De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Bij niet-nakoming van het bepaalde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten. De hoofdboeker cq contactpersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door groepsleden

Aansprakelijkheid: 
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van vaartuig en/of toebehoren, voor zover niet gedekt door de verzekering, gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WAverzekering
door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties, administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de boot dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Van toepassing zijn de HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen.
 ©2024 Zwaantje Giethoorn