GiethoornBoekingen

Uw reservering(en)


Uw winkelwagen is leeg.
Lees meer

BOEKING ANNULERING HUURVOORWAARDEN

Huur- boeking- en annuleringsvoorwaarden
Vof De Babbelaar/Zwaantje
Ds T.O. Hylkemaweg 1, 8355 CD Giethoorn
KVK Zwolle 05039811
BTW NL800182285B01
Belangrijke bepalingen mbt uw boeking o.a. annuleringsvoorwaarden:
Fluisterboothuur online:
!!! Bij te laatkoming vervalt het recht op restitutie van de betaalde huursom; EEN KWARTIER na de bestelde STARTTIJD wordt de reservering door ons geannuleerd zonder recht op teruggaaf betaalde huursom. Te laat terug brengen boot na genoemde EINDTIJD wordt per volledig uur doorberekend !!!

DAGBOOT Bootjes geboekt met de voordelige dagprijs dienen uiterlijk 10.30 uur te zijn afgehaald. Bij telaatkoming wordt de reguliere uurprijs berekend.

Regen / slechtweer is op zich geen geldige reden tot annulering. Een droog alternatief bieden wij aan in de vorm van een overdekte rondvaarttocht tegen de evt. daarvoor geldende meerprijs. Minderprijs wordt niet geretourneerd.
Het is mogelijk met verwacht regenweer een tegoedvoucher aan te vragen, minimaal 1 uur voor de gekozen te vertrekken starttijd, uitsluitend via mail info@giethoornboeking.nl De administratiekosten hiervoor bedragen €7,50 Met de vouchercode kunt u een nieuwe boeking maken. De vouchercode is geldig in het zelfde jaar van het vaarseizoen als de oorspronkelijke boeking. LET OP! DEZE REGELING GELDT ALLEEN VOOR LOSSE BOOTHUUR EN IS NIET VAN TOEPASSING OP ARRANGEMENTEN

Wijziging personenaantal:
De groepsgrootte, zoals door de klant is opgegeven, staat vermeld op de bevestiging.
Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot 2 werkdagen voor vertrek uiterlijk 12.00 uur kostenloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt (er dient wel te worden voldaan aan het minimale aantal voor het betreffende arrangement). Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annulerings bepalingen (zie 9.5.2 van de UVH) toegepast.
Vermeerdering van het aantal deelnemers wordt te allen tijde doorberekend.
 
Dagtarief:
Indien een boot, kano voor het voordelige dagtarief is besteld, dient deze uiterlijk 10.45 uur te zijn afgehaald. Vanaf 11.00 uur gaat de boot/kano terug in de losse verhuur en vervalt uw reservering zonder recht op teruggaaf van de betaalde huursom. Onder voorbehoud van beschikbaarheid zijn wij bereid evt. ter plaatse tegen het reguliere losse uurtarief te herrekenen (exclusief wijzigingskosten €7,50), dit is echter geen garantie en geldt ook uitsluitend in het geval van betaald dagtarief.

Maximaal aantal personen:
Het maximaal aantal genoemde personen is aan de hand van een gemiddeld gewicht persoon. Mocht ter plaatse blijken dat de door u geboekte boot niet past bij de samenstelling van uw gezelschap (bijv. door overschrijding i.vm. max. gewicht waarvoor wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden) dan kan bootverhuurder besluiten voor een ander type / model tegen de daarvoor geldende prijs. Heeft u twijfels, neemt u dan eerst contact op.
 

Met het versturen van uw bestelling verklaart u bekend te zijn met onze voorwaarden en de van toepassing zijnde Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Op al onze diensten (horeca, botenverhuur, rondvaarten) gelden deze UVH van de Koninklijke Horeca Nederland, waarbij wij zijn aangesloten onder lidnummer 305353. Enkele belangrijke annuleringsbepalingen vindt u verder op deze pagina. De volledige UVH vindt u http://www.zwaantje.nl/pdf/uvh-nl.pdf

 
Dagtarief:
Indien een boot, kano voor het voordelige dagtarief is besteld, dient deze uiterlijk 10.30 uur te zijn afgehaald. Vanaf 11.00 uur gaat de boot/kano terug in de losse verhuur en vervalt uw reservering zonder recht op teruggaaf van de betaalde huursom. Onder voorbehoud van beschikbaarheid zijn wij bereid evt. ter plaatse tegen het reguliere losse uurtarief te herrekenen (exclusief wijzigingskosten €5,--), dit is echter geen garantie en geldt ook uitsluite
 
Annuleringen dienen schriftelijk of per mail aan ons te worden doorgegeven
Inhoud artikel 9.5.2. van de UVH:
• bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen m.u.v. administratiekosten €25,--.
• bij annulering meer dan 2 maanden voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering meer dan 1 maand voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering meer dan 14 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering meer dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen
• bij annulering minder dan 7 dagen voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het (horeca-vaar)bedrijf te betalen.

Verplichtingen huurder:
Huurder verklaart de gehuurde boot in goede staat te hebben ontvangen. De huurder gebruikt het
vaartuig als een goed huisvader. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder
de boot over aan de verhuurder op de overeengekomen plaats en tijd en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft, zo niet is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig
te herstellen als in de staat waarin het zich bevond bij aanvang van de huurperiode
De huurder moet schade van welke aard dan ook, danwel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, z.s.m. melden aan verhuurder.
De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Bij niet-nakoming van het bepaalde kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

Aansprakelijkheid:
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van vaartuig en/of toebehoren, voor zover niet gedekt door de verzekering, gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van medepassagiers of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WAverzekering
door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties, administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de boot dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Van toepassing zijn de HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen.

Borg:
De borgsom bedraagt €50,-- (per item: fiets, boot; sloep €100,--) te betalen bij de ticketbox.
U mag eventueel in plaats van betaling borg uw (geldige en originele) rijbewijs, id-kaart of paspoort in bewaring geven bij de ticketbox. 

Reserveringsmail:
De reserveringsmail cq reserveringsnummer is uitsluitend geldig indien betaling correct is afgehandeld

 
 ©2020 Zwaantje Giethoorn